PL EN
RESEARCH PAPER
The analysis of teeth loss and the number of remained teeth in patients treated with coronary angioplasty
 
More details
Hide details
1
Medical University of Bialystok
 
 
Prosthodontics 2014;64(6):417-424
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (19)
1.
Williams R. C., Paquette D.: Periodontal as a risk for systemic disease. Chapter, 2003, 16, 366-381.
 
2.
Accarini R., de Godoy M. F.: Periodontal disease as a potential risk factor for acute coronary syndromes. Arq. Bras. Cardiol., 2006, 87, 539-543.
 
3.
Androsz O., Dolegacz-Bączkowska A., Zaremba M. i wsp.: Związek chorób przyzębia z chorobami ogólnoustrojowymi. Nowa Stomatol., 2005, 4, 231- 234.
 
4.
Banach M., Markuszewski L., Zasłonka J. i wsp.: Rola zapalenia w patogenezie miażdżycy. Prz. Epidemiol., 2004, 58, 663-670.
 
5.
Bielacz M., Kosek-Hoehne K., Hoehne D. i wsp.: Wpływ chorób przyzębia na rozwój infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Kardiochir. Torakochir. Pol., 2011, 8, 3, 394-398.
 
6.
Jegier B.: Przewlekłe procesy zapalne i ich znaczenie w etiologii miażdżycy. Forum Kardiologów 2004, 9, 2, 47-50.
 
7.
Kłosińska A., Nowacka M., Kopeć G. i wsp.: Choroby przyzębia a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych – przegląd badań epidemiologicznych. Kardiol. Pol., 2010, 68, 8, 973-976.
 
8.
Spahr A., Klein E., Khuseyinova N. et al.: Periodontal infections and coronary heart disease: role of periodontal bacteria and importance of total pathogen burden in the Coronary Event and Periodontal Disease (CORODONT) study. Arch. Intern. Med., 2006, 13, 166, 5, 554-559.
 
9.
Desvarieux M., Demmer R. T., Rundek T.: Gender differences in relationship between periodontal disease, tooth loss, and arteriosclerosis. Stroke, 2004, 35, 9, 2029-2035.
 
10.
Desvarieux M., Demmer R.T., Rundek T. et al.: Relationship between periodontal disease, tooth loss and carotid artery plaque. The Oral Infections and Vascular Disease Epidemiologic Study (INVEST). Stroke, 2003, 34, 2120-2125.
 
11.
Berent R., Auer J., Schmid P. et al.: Periodontal and coronary heart disease in patients undergoing coronary angiography. Metabolism, 2011, 60, 1, 127-133.
 
12.
Zielboz D., Priegnitz A., Hasenfub G. et al.: Oral health status of patients with acute coronary syndrome – a case control study. BMC Oral Healh, 2012, 12-17.
 
13.
Czerniuk M. R., Górska R., Filipiak K. J.: The influence of periodontal diseas on intensity and dynamics of inflammatory reaction in patients with acute coronary syndromes. Dent. Med. Probl., 2002, 39, 31-37.
 
14.
Bochniak M., Sadlak-Nowicka J., Tyrzyk S. i wsp.: Periodontal and dental state of patients with coronary heart disease. Prz. Lek., 2004, 61, 910-913.
 
15.
Paunio K., Impiviaara O., Tiekso J. et al.: Missing teeth and ischemic heart disease in men aged 45-64 years. Eur. Heart J., 1993, 14, 54-56.
 
16.
Li P., He L., Sha Y.Q.: Periodontal status of patients with post – acute myocardial infarction. Beijing Da Xue Xue Bao, 2013, 18, 45, 1, 22-26.
 
17.
Elter J.R., Champagne M., Offenbacher S.: Relationship of periodontal disease and tooth loss to prevalence of coronary heart disease. J. Periodontol., 2004, 75, 782-790.
 
18.
Holmlund A., Holm G., Lind L.: Severity of periodontal disease and number of remaining teeth are related to the prevalence of myocardial infarction and hypertension in a study based on 4254 subjects. J. Periodontol., 2006, 77, 1173-1178.
 
19.
Demmer R. T., Desvarieux M.: Periodontal infections and cardiovascular disease: The heart of the matter. JADA, 2006, 137, Suppl 2, 14-20.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top