PL EN
RESEARCH PAPER
50 years of the Protetyka Stomatologiczna
 
More details
Hide details
1
Medical University of Warsaw
2
Katedra Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej
 
Prosthodontics 2015;65(4):383–392
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783