PL EN
RESEARCH PAPER
Assessment of tension and intensity of electrogalvanic currents in patients’ oral cavity
 
More details
Hide details
1
Poznań University of Medical Sciences
 
 
Prosthodontics 2014;64(1):11-18
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (26)
1.
Bakhtari A., Bradley T. G., Lobb W. K., Berzins D. W.: Galvanic corrosion between various combinations of orthodontic brackets and archwires. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop., 2011, 140, 25-31.
 
2.
Limanowska H.: Właściwości stopów srebrowych stosowanych w amalgamatach. Czas. Stomatol., 1991, 54, 880-885.
 
3.
Woszczyk M., Stagraczyński M., Kwak D., Stefaniak J., Kruk A.: Występowanie prądów galwanicznych w jamie ustnej przy zastosowaniu szyn aluminiowych oraz wykonanychz różnych stopów metali w leczeniu złamań żuchwy. Poz. Stomat., 1999, 39-42.
 
4.
Dobies K.: Kliniczne znaczenie badań laboratoryjnych stopów na osnowie kobaltu i stopówna osnowie niklu. Część I. Odporność korozyjna. Protet. Stomatol., 1992, 1, 1-5.
 
5.
Grochowski P.: Poglądy na temat stosowania stopów niklu w jamie ustnej. Protet.Stomatol., 1990, 2, 66-69.
 
6.
Rothaut J.: Badania zgodności biologicznej stopów dentystycznych. Stomatol. Współcz.,1998, Supl. Nr 2, 34-36.
 
7.
Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W.: Skutki uboczne działania stopów metali stosowanych w leczeniu stomatologicznym. Czas. Stomatol., 2000, 5, 311-314.
 
8.
Majewski S. W., Loster B. W., Majewski P.: Dentystyczne stopy metali szlachetnych wwarunkach ich dotkankowej implantacji – histochemiczne badania doświadczalne. ProtetStomatol., 1999, 3, 123-130.
 
9.
Reclaru L., Lüthy H., Eschler P. Y., Blatter A., Susz C.: Corrosion behavior of cobalt-chromiumdental alloys doped with precious metals. Biomaterials, 2005, 4358-4365.
 
10.
Pietrzyk M, Majer E.: Pomiary potencjałów elektrycznych wypełnień wykonanych z dwurodzajów amalgamatów bez fazy non gamma 2. Czas. Stomatol., 1998, 51, 87-92.
 
11.
Certosimo A. J., O’Connor R. P.: Oral electricity. Gen. Dent., 1996, 4, 324-326.
 
12.
Jatczak J., Kordasz P., Józefowicz W.: Ogniwa galwaniczne w jamie ustnej. Protet. Stomatol.,1977, 2, 117-118.
 
13.
Johansson B. I.: Electrochemical action due to short-circuiting of dental alloys. An in vitroand in vivo study. Swed. Dent. J. Suppl., 1986, 1, 33-47.
 
14.
Bieske R. H.: Korozja i prądy galwaniczne w jamie ustnej.Pozn. Stomatol., 1980, 207-211.
 
15.
Meyer R. D., Meyer J., Taloumis L. J.: Intraoral galvanic corrosion: literature review and casereport. J. Prosthet. Dent., 1993, 2, 141-143.
 
16.
Wirz J., Schmidli F., Petrini M. G.: Metal intolerance. A frequent condition, but difficultto diagnose. Schweiz Monatsschr Zahnmed., 2003, 3, 284-295.
 
17.
Hampf G., Ekholm A., Salo T., Ylipaavalniemi P., Aalberg V., Tuominen S., Alfthan G.: Painin oral galvanism. Pain., 1987, 3, 301-311.
 
18.
Jontell M., Haraldson T., Persson L. O., Ohman S. C.: An oral and psychosocial examinationof patients with presumed oral galvanism. Swed. Dent. J., 1985, 4, 175-184.
 
19.
Procházková J., Podzimek S., Tomka M., Kucerová H., Mihaljevic M., Hána K., Miksovský M., Sterzl I., Vinsová J.: Metal alloys in the oral cavity as a cause of oral discomfort in sensitive patients. Neuro Endocrinol Lett., 2006, 1, 53-58.
 
20.
Sawczuk B., Gołębiewska M.: Zespół pieczenia jamy ustnej – problem nadal aktualny.Mag. Stomatol., 2006, 11, 88-89.
 
21.
Kappert H., Ulbrich J., Glass P., Neumuller H.: Schwellenwertbestimmung für dieAuslösung Sensibler Reaktion durch galvanische Potentiale in der Mundhöhle. DtschZahnarztl Z., 1989, 1, 50-52.
 
22.
Diagnosticky pristroj pro mereni rusivych napeti a proudu v dutine ustni. Odontologic 2000 – Embitron.
 
23.
Bergman M.: Corrosion in the oral cavity – potential local and systemic effects. Int. Dent.J., 1986, 1, 41-44.
 
24.
Sutow E. J., Maillet W. A., Taylor J. C., Hall G. C.: In vivo galvanic currents of intermittentlycontacting dental amalgam and other metallic restorations. Dental Materials, 2004,20, 823-831.
 
25.
Opydo W., Opydo-Szymaczek J.: Metallic dental materials in patient’s oral cavity acting aselectrodes of electrochemical cells. Materials and Corrosion, 2004, 7, 520-523.
 
26.
Kučerová H., Dostálová T., Procházková J., Bártová J., Himmlová L.: Influence of galvanicphenomena on the occurrence of alergenic symptoms in the mouth. Gen. Dent., 2002, 1, 62-65.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top